Privacybeleid

Dank u wel voor uw interesse in onze webwinkel. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. In dit privacybeleid vindt u gedetailleerde informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan. De beheerder van uw gegevens is: WIPER Benelux B.V. Mathenessestraat 41, 4834 EA BREDA, info@badkamermateriaal.nl

Uitgangspunten

Wij gaan op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteren de privacy van betrokkenen. Wij houden ons hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding

Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Wij streven naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om onze taken goed uit te kunnen voeren of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelen deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgen wij voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maken wij afspraken over de eisen waar de gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet.

Rechten van betrokkenen

Wij honoreren alle rechten van betrokkenen en stellen betrokken in staat deze rechten uit te oefenen.

Beleid

In dit beleid laten wij zien op welke manier wij omgaan met persoonsgegevens en privacy, en wat er wettelijk wel en niet verantwoord is. Wij zijn verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens. Daarom vinden wij het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, en de privacy waarborgen.


§1 Toegangsgegevens en hosting

U kunt toegang krijgen tot onze websites zonder uw persoonsgegevens in te voeren. Bij elk bezoek aan onze website slaat de server automatisch alleen zgn. serverlogs op, zoals de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van het bezoek, de hoeveelheid verzonden gegevens, de hoeveelheid gegevens en de internetaanbieder die om toegang tot de internetdiensten (toegangsgegevens) vraagt en het bezoek documenteert. Deze gegevens worden geanalyseerd met als enige doel de goede werking van de website te waarborgen en ons aanbod te verbeteren. Alle toegangsgegevens worden binnen zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de website verwijderd.

Hostingdiensten geleverd door een externe dienstverlener
In het kader van de uitbesteding van de gegevensverwerking verricht een externe dienstverlener in onze opdracht en ten onze behoeve hosting- en websitepresentatiediensten. Alle gegevens die - zoals beschreven in dit privacybeleid - in het kader van het gebruik van onze website of in de daartoe in de webwinkel ter beschikking gestelde formulieren worden verzameld, zullen worden opgeslagen op de servers van deze dienstverlener. Deze dienstverlener is gevestigd op het grondgebied van een land dat lid is van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.


§2 Verzameling en verwerking van gegevens ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst en het aanmaken van een klantenaccount

Wij verzamelen persoonsgegevens enkel indien u deze vrijwillig aan ons verstrekt door het plaatsen van een bestelling, door contact met ons op te nemen (bijv. via het contactformulier of e-mail) of door een klantenaccount aan te maken. De gegevens die wij verzamelen betreffen onder meer zogenaamde voorraadgegevens zoals uw naam, uw postadres, uw emailadres en telefoonnummer en uw accountgegevens, maar ook gebruiksgegevens zoals informatie over het tijdstip waarop u onze pagina’s bezoekt, de browser die u gebruikt en andere gegevens die u genereert wanneer u onze pagina’s bezoekt. Het bevat ook informatie over uw deelname aan onze onlinediensten evenals de inhoud van uw winkelwagentjes, uw bestellingen en andere persoonlijke informatie en vragen.

Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat de informatie die ze bevatten noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of om de zaak in verband waarmee u contact met ons heeft opgenomen te onderzoeken of om een klantenaccount te openen. Indien deze gegevens niet verstrekt worden kunt u uw bestelling niet afronden, geen klantenaccount aanmaken evenmin contact met ons opnemen. Nadat de overeenkomst uitgevoerd is of uw klantenaccount verwijderd is, wordt de verwerking van uw gegevens beperkt en worden uw gegevens na het verstrijken van de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het verdere gebruik van uw gegevens. Uw klantenaccount kan te allen tijde verwijderd worden. Stuur hiervoor een bericht naar ons contactadres vermeld in de sectie "Onze contactgegevens en uw rechten" of gebruik de corresponderende functie in uw klantenaccount.


§3 Verstrekking van gegevens

Om de overeenkomst uit te voeren, verstrekken wij uw gegevens aan het koeriersbedrijf dat de levering feitelijk verricht. Afhankelijk van de betalingsdienstaanbieder die u tijdens het bestelproces kiest, geven wij de voor dit doel verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die de betaling verwerkt en eventueel aan de door ons of door u gekozen betalingsdienstaanbieder. Sommige betalingsdienstaanbieders verzamelen de gegevens zelfstandig als u een account bij hen aanmaakt. In dergelijke gevallen moet u zich in het kader van uw bestelling aanmelden bij uw betalingsdienstaanbieder en uw toegangsgegevens invoeren. Het privacybeleid van uw betalingsdienstaanbieder is dan ook van toepassing.

Verstrekking van gegevens aan koeriersbedrijven
Als u ons tijdens of na het plaatsen van uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming geeft, geven wij uw e-mailadres en telefoonnummer door aan het geselecteerde koeriersbedrijf zodat het mogelijk is contact met u op te nemen voor de levering, bericht over de levering achter te laten of de levering met u af te spreken. De bovenstaande toestemming kan te allen tijde worden herroepen door ons een bericht te sturen naar ons contactadres vermeld in de sectie "Onze contactgegevens en uw rechten" of door een bericht rechtstreeks naar het koeriersbedrijf te sturen. Na intrekking van uw toestemming zullen wij uw voor dit doel verstrekte gegevens verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk instemt met het verdere gebruik van uw gegevens voor andere doeleinden.


§4 E-Mail-Nieuwsbrief

Advertentie verzonden per e-mail na inschrijving op de nieuwsbrief
Als u zich op onze nieuwsbrief inschrijft, zullen wij de gegevens die u ons voor dit doel verstrekt, gebruiken om regelmatig per e-mail onze nieuwsbrief toe te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden van de nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen met desbetreffende informatie of door gebruik te maken van de desbetreffende link in de nieuwsbrief. Na afmelding zullen wij uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft voor het verdere gebruik van uw gegevens voor andere doeleinden.


§5 Integratie met Trusted Shops Trustbadge

Om ons Trusted Shops kwaliteitsmerk te presenteren, evenals klantbeoordelingen en het productaanbod van Trusted Shops dat na het plaatsen van een bestelling voor kopers beschikbaar is te presenteren, is de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd in onze website.

Het doel hiervan is het beschermen van ons legitieme belang bij een optimale presentatie van ons aanbod op de markt. Trustbadge en de op deze manier geadverteerde diensten worden aangeboden door Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln, Duitsland.

Als u Trustbadge gebruikt, slaat de server automatisch de zgn. serverlogs op, die bijv. uw IP-adres, de datum en het tijdstip van het bezoek, de hoeveelheid verzonden gegevens, de hoeveelheid gegevens en de internetaanbieder die om toegang tot de internetdiensten (toegangsgegevens) vraagt en de oproep van de Trustbadge documenteert. De hierboven vermelde toegangsgegevens worden niet geanalyseerd en worden automatisch overschreven binnen zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de website.

Andere persoonsgegevens worden slechts aan Trusted Shops doorgegeven, indien u na het plaatsen van uw bestelling ervoor heeft gekozen om de Trusted Shops producten te gebruiken of indien u zich reeds heeft ingeschreven om Trusted Shops producten te gebruiken. In dergelijke gevallen is uw overeenkomst met Trusted Shops van toepassing.


§6 Cookies en webanalyse

Om onze website aantrekkelijker te maken en om u in staat te stellen bepaalde functies te gebruiken om bepaalde producten te bekijken of voor marktonderzoeksdoeleinden, maken wij op onze websites gebruik van zgn. cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch worden opgeslagen op uw eindapparaat. Een deel van de door ons gebruikte cookies wordt na afloop van de browsersessieverwijderd (zgn. sessiecookies). Andere cookies worden opgeslagen op uw eindapparaat en stellen ons in staat om bij uw volgende bezoek aan onze website uw browser te herkennen (permanente cookies). De opslagtijd wordt gespecificeerd in de cookie-instellingen van uw internetbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u informatie over het gebruik van cookies ontvangt en kunt beslissen of u deze in bepaalde gevallen of in het geheel wilt aanvaarden of weigeren. Browsers beheren de cookie-instellingen op verschillende wijzen. In het helpmenu van uw internetbrowser vindt u uitleg over hoe u de cookie-instellingen kunt wijzigen. Ze zijn beschikbaar onder de volgende links:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Als u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalysedoeleinden
Onze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalyse-instrument van Google Inc. (www.google.com). Dit is om in het kader van onze analyse en evaluatie van onze belangen onze legitieme belangen in de optimale presentatie van ons aanbod te beschermen. Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden zoals cookies die de analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die automatisch door uw gebruik van deze website wordt verzameld, wordt in het algemeen overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Door de IP-anonimisering die op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres ingekort voordat het binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorstuurt, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Google LLC heeft zijn hoofdkantoor in de VS en is EU-VS-Privacy Shield gecertificeerd. Het huidige certificaat is beschikbaar op deze link. In het kader van de overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming voor bedrijven met een certificaat van het Privacy Shield vastgesteld.

U kunt het verzamelen van gegevens over uw gebruik van de website (waaronder van uw IP-adres) door Google en verwerken van deze gegevens door Google weigeren door het downloaden en installeren van de browser-plugin op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Als alternatief kunt u in plaats van de browser-plugin te installeren ook op deze link klikken om de gegevensverzameling door Google Analytics op onze website te deactiveren. Een opt-out-cookie wordt dan op uw eindapparaat opgeslagen. Als u cookies verwijdert, moet u opnieuw op de bovenstaande link klikken.


§7 Reclame met e-marketinginstrumenten

Google AdWords Remarketing
Met behulp van Google Adwords promoten wij onze website in de zoekresultaten en op websites van derden. Daartoe wordt bij bezoek aan onze website automatisch een zogenaamd Google-cookie-remarketingbestand op het apparaat van elke bezoeker van onze website opgeslagen, dat door middel van een pseudoniemidentificatie (ID) en op basis van de door u bezochte websites de weergave van op interesse gebaseerde advertenties mogelijk maakt. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen in het optimaal functioneren van onze website op de markt.

Verdere verwerking van deze gegevens vindt slechts plaats als u toestemming heeft gegeven voor het koppelen van uw browser- en gebruiksgeschiedenis aan uw account door Google en het gebruik van informatie van uw Google-account om de op de website weergegeven advertenties te personaliseren. Als u tijdens uw bezoek aan onze website op Google bent ingelogd, gebruikt Google in dit geval uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics voor het maken en definiëren van doelgroep-lijsten voor remarketing op verschillende apparaten. Daartoe zal Google uw persoonsgegevens tijdelijk aan gegevens van Google Analytics koppelen om doelgroepen te creëren..

De dienst Google AdWords Remarketing is een aanbod van Google LLC (www.google.com). Google LLC heeft zijn hoofdkantoor in de VS en is EU-VS-Privacy Shield gecertificeerd. Het huidige certificaat is beschikbaar 
op deze link. In het kader van de overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming voor bedrijven met een certificaat van het Privacy Shield vastgesteld.

U kunt de cookies voor remarketing uitschakelen door op deze 
link te klikken.Daarnaast kunt u op de website van de Digital Advertising Alliance informatie vinden over het gebruik van cookies en de relevante instellingen.

§8 Onze contactgegevens en uw rechten

U heeft recht op vrije informatie over uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens en het recht op correctie, beperking van de verwerking, verwijdering of overdracht van deze gegevens.

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens, het corrigeren, blokkeren of verwijderen van gegevens, of als u uw toestemming wilt intrekken of bezwaar wilt maken tegen het gebruik van bepaalde gegevens, neem dan contact op met de beheerder van de gegevensverwerking: WIPER Benelux B.V. Mathenessestraat 41, 4834 EA BREDA, shop@badkamermateriaal.nl

Daarnaast heeft u het recht om een klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in te dienen.

N.B. Extra:

Rechten van de betrokkenen

Informatieverstrekking aan betrokkene

Indien bij de betrokkene de persoonsgegevens worden verkregen, delen wij voor het moment van verkrijging de betrokkene mede:

- onze identiteit;

- de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij de betrokkene daarvan reeds op de hoogte is.

Wij verstrekken nadere informatie voor zover dat gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.

Recht op inzage en afschrift van opgenomen persoonsgegevens

De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens.

De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, plaatsvinden respectievelijk worden verstrekt.

Afschriften van persoonsgegevens worden aan de betrokkene verstrekt tegen de wettelijk vastgestelde kostenvergoedingen (Besluit kostenvergoeding rechten betrokkenen WBP, Staatsblad 2001 305).

Recht op inzage of afschrift kan worden geweigerd als dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.

Recht op afscherming, aanvulling en correctie van opgenomen persoonsgegevens

Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de betrokkene afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.

De betrokkene kan verzoeken om correctie of afscherming van op hem betrekking hebbende gegevens indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift, in de verwerking voorkomen.

Wij berichten de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot correctie of aanvulling schriftelijk of dan wel in hoeverre wij daaraan kunnen voldoen. Een weigering is met redenen omkleed.

Wij zorgen ervoor dat een beslissing tot correctie zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

Recht op vernietiging van opgenomen persoonsgegevens

De betrokkene kan schriftelijk verzoeken om vernietiging van op hem betrekking hebbende gegevens. Indien de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan betrokkene of indien er een wettelijke plicht tot bewaring van de gegevens geldt, worden de gegevens niet vernietigd.

Wij berichten de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot verwijdering of vernietiging schriftelijk of dan wel in hoeverre wij daaraan kunnen voldoen. Een weigering is met redenen omkleed.

Wij verwijderen of vernietigen de gegevens binnen een maand na een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

Recht van verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens

Indien gegevens het voorwerp zijn van verwerking op grond van artikel 4.4 onder e, kan de betrokkene daartegen te allen tijde verzet aantekenen in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Wij beoordelen binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is, beëindigen wij terstond de verwerking.

De verantwoordelijke kan voor het in behandeling nemen van een verzet een kostenvergoeding vragen (Besluit kostenvergoeding rechten betrokkenen WBP, Staatsblad 2001 305). De vergoeding wordt teruggegeven in het geval het verzet gegrond wordt bevonden.

Organisatorische verplichtingen

Kennisgeving van verwerking van persoonsgegevens

Wij maken (door het plaatsen van een privacy statement op onze website) het volgende bekend aan de betrokkenen:

- het bestaan van het bestand bevattende persoonsgegevens;

- het doel van de verwerking van persoonsgegevens;

- het bestaan van dit beleid voor het beheer en verwerking van persoonsgegevens;

- de wijze, waarop van de inhoud van dit beleid kennis kan worden genomen.

Klachten

Indien een betrokkene of belanghebbende van mening is dat wij handelen in strijd met het bepaalde in dit beleid, kan bij schriftelijk een met redenen omklede klacht worden ingediend.

Na indiening van een klacht wordt door ons of door een door ons gemachtigd persoon, een met redenen omklede beslissing genomen over de klacht. Deze beslissing wordt aan de betreffende belanghebbende toegezonden.

De betreffende belanghebbende kan zich ook wenden tot de Autoriteit met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in het geschil.

Bewaartermijnen

Met inachtneming van wettelijke voorschriften stellen wij vast hoe lang en op welke wijze de persoonsgegevens bewaard blijven.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Indien de bewaartermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens binnen een jaar uit het bestand verwijderd en vernietigd.

Beveiliging van gegevens

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de ten uitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. Deze maatregelen kunnen echter niet garanderen dat er nooit enige inbreuk plaats kan vinden.

Wij treffen voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen persoonsgegevens van betrokkenen.

Toegang tot gegevens in applicaties wordt geregeld door middel van het toekennen en beheren van autorisaties.

Papieren dossiers zijn opgeborgen in afsluitbare kast en/of ruimtes.

Afhandelen incidenten en de Meldplicht datalekken

Wij conformeren ons aan de meldplicht datalekken zoals deze in de beleidsregels van de meldplicht zijn beschreven. Er is een interne procedure aanwezig voor het afhandelen van incidenten. Deze procedure is vastgelegd in ons protocol datalekken. Wij treffen maatregelen om de AP en betrokkenen te informeren indien dit in het kader van de meldplicht aan de orde is.

Product toegevoegd aan verlanglijstje
Product toegevoegd om te vergelijken
×

Wij gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren. Door deze site te blijven bezoeken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Ga voor meer informatie naar ons privacybeleid.

Sluiten Aanpassen Alles accepteren